Do kasch de Andere e Noochricht hinterlooh
d' Fotteli vom letschte Glasseträffe
s'Neyscht zum näggschte Glasseträffe
Memory ganz speziell
Spannendi Linggs, z.B. zue Websyte vo Mitschieler
Do kasch em Webmaschter e Mittailig zueschigge